شعرخوانی آقای ناصر فیض در محضر رهبر معظم انقلاب شب نیمه ماه مبارک رمضان (1395/03/31 - صوتی)


شعرخوانی آقای ناصر فیض در محضر رهبر معظم انقلاب شب نیمه ماه مبارک رمضان (1395/03/31 - صوتی)


/ کليپ شعرخوانی آقای ناصر فیض در محضر رهبر معظم انقلاب شب نیمه ماه مبارک رمضان (1395/03/31 - صوتی)
شعرخوانی آقای ناصر فیض در محضر رهبر معظم انقلاب شب نیمه ماه مبارک رمضان (1395/03/31 - صوتی)
• زمان : 02:23
شعرخوانی آقای ناصر فیض در محضر رهبر معظم انقلاب شب نیمه ماه مبارک رمضان (1395/03/31 - صوتی)

شنبه، 2 مرداد
82 out of 100 based on 42 user ratings 592 reviews