شرح دیوان حافظ - مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست - قسمت 6


شرح دیوان حافظ - مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست - قسمت 6


/ کليپ شرح دیوان حافظ - مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست - قسمت 6
شرح دیوان حافظ - مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست - قسمت 6
• زمان : 00:24:13
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
70 out of 100 based on 50 user ratings 400 reviews