شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 11


شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 11


/ کليپ شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 11
شرح دیوان حافظ - ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت - قسمت 11
• زمان : 00:22:44
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
88 out of 100 based on 78 user ratings 928 reviews