شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 13


شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 13


/ کليپ شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 13
شرح دیوان حافظ - گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب - قسمت 13
• زمان : 00:27:52
دانلود شرح غزلیات دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی توسط دکتر حسن بلخاری

جمعه، 29 دی
76 out of 100 based on 66 user ratings 1216 reviews