معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 125 - نطفه، مخرج حیات


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 125 - نطفه، مخرج حیات


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 125 - نطفه، مخرج حیات
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 125 - نطفه، مخرج حیات
• زمان : 00:53:14
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
56 out of 100 based on 21 user ratings 46 reviews