معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 161 - فراگیری الهیات


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 161 - فراگیری الهیات


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 161 - فراگیری الهیات
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 161 - فراگیری الهیات
• زمان : 00:50:49
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
94 out of 100 based on 44 user ratings 544 reviews