معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 179 - صورت ماده در خارج


معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 179 - صورت ماده در خارج


/ کليپ معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 179 - صورت ماده در خارج
معرفت نفس،ج2،س1،جلسه 179 - صورت ماده در خارج
• زمان : 00:52:43
شرح کتاب «دروس معرفت نفس» جلد 2 تألیف علامه حسن زاده آملی توسط استاد صمدی آملی، سال 1372 تا 1374؛ سری اول شرح جلد 2 کتاب

چهارشنبه، 23
68 out of 100 based on 43 user ratings 568 reviews