(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 89) تعادل صله رحم


(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 89) تعادل صله رحم


/ کليپ (شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 89) تعادل صله رحم
(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 89) تعادل صله رحم
• زمان : 00:50:53
شرح «رساله نهج الولایه: بررسی مستند در شناخت امام زمان علیه السلام» تألیف علامه ذوالفنون حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال 1379 تا 1384

دوشنبه، 21
56 out of 100 based on 41 user ratings 466 reviews