(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 151) راه های امامت شناسی


(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 151) راه های امامت شناسی


/ کليپ (شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 151) راه های امامت شناسی
(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 151) راه های امامت شناسی
• زمان : 01:05:18
شرح رساله نهج الولایه تألیف علامه ذوالفنون حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال 1388

دوشنبه، 21
56 out of 100 based on 61 user ratings 136 reviews