(شرح رساله انسان در عرف عرفان-6) رابطه ی تشریع و تکوین


(شرح رساله انسان در عرف عرفان-6) رابطه ی تشریع و تکوین


/ کليپ (شرح رساله انسان در عرف عرفان-6) رابطه ی تشریع و تکوین
(شرح رساله انسان در عرف عرفان-6) رابطه ی تشریع و تکوین
• زمان : 00:57:52
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

سه‌شنبه، 28
50 out of 100 based on 55 user ratings 130 reviews