(شرح رساله انسان در عرف عرفان-24)اثبات عدم تعارض علوم


(شرح رساله انسان در عرف عرفان-24)اثبات عدم تعارض علوم


/ کليپ (شرح رساله انسان در عرف عرفان-24)اثبات عدم تعارض علوم
(شرح رساله انسان در عرف عرفان-24)اثبات عدم تعارض علوم
• زمان : 00:58:20
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

سه‌شنبه، 28
74 out of 100 based on 29 user ratings 304 reviews