(شرح رساله انسان در عرف عرفان-42) ارتباط با مجردات جزئیه


(شرح رساله انسان در عرف عرفان-42) ارتباط با مجردات جزئیه


/ کليپ (شرح رساله انسان در عرف عرفان-42) ارتباط با مجردات جزئیه
(شرح رساله انسان در عرف عرفان-42) ارتباط با مجردات جزئیه
• زمان : 1:00:17
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

سه‌شنبه، 28
68 out of 100 based on 53 user ratings 478 reviews