شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 62 - مسئله روزه در ماه ذی القعده


شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 62 - مسئله روزه در ماه ذی القعده


/ کليپ شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 62 - مسئله روزه در ماه ذی القعده
شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 62 - مسئله روزه در ماه ذی القعده
• زمان : 1:04:12
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

سه‌شنبه، 28
88 out of 100 based on 88 user ratings 688 reviews