شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 78 - مسئله انصراف از نشئه ی طبیعت


شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 78 - مسئله انصراف از نشئه ی طبیعت


/ کليپ شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 78 - مسئله انصراف از نشئه ی طبیعت
شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم 78 - مسئله انصراف از نشئه ی طبیعت
• زمان : 1:02:10
شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، شهر مقدس قم، 1388-1380

سه‌شنبه، 28




76 out of 100 based on 76 user ratings 976 reviews

(شرح رساله ی نهج الولایه/جلسه 1) زمینه های انسان سازی
درسهایی از محضر امام زمان، جلسه 22- فضائل دعا برای بیماران
درسهایی از محضر امام زمان، جلسه 21- معنا و مبنا زهد چیست؟
درسهایی از محضر امام زمان، جلسه 12- آیا در آخرت از خوراکی ها نیز سوال می شود؟
درسهایی از محضر امام زمان، جلسه 11- بررسی محل ظهور و اسکان حضرت حجت (عج)
درسهایی از محضر امام زمان، جلسه 10- تکامل انسان از نقص به سوی کمال
درسهایی از محضر امام زمان، جلسه 18- فضائل و اعمال شب قدر
درسهایی از محضر امام زمان، جلسه9 - القای معارف الهی همراه با طوع و رحمت
درسهایی از محضر امام زمان، جلسه 17- آثار و برکات حب حضرت علی (ع)
درسهایی از محضر امام زمان، جلسه8- اعطای حق هر انسان از عالم هستی بر عهده کیست؟
درسهایی از محضر امام زمان، جلسه 16- چگونگی دعا برای معرفت به حرمت
طوع و رقبت نسبت به ظهور امام زمان (عج)
درسهایی از محضر امام زمان، جلسه 15- فضائل وجودی امام علی (ع)
امام، رابطه فیض الهی
*