دروس هیئت، جلسه 19- مثلث در سطح مستوی


دروس هیئت، جلسه 19- مثلث در سطح مستوی


/ کليپ دروس هیئت، جلسه 19- مثلث در سطح مستوی
دروس هیئت، جلسه 19- مثلث در سطح مستوی
• زمان : 1:24:56
شرح کتاب دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، سال 1388-1381

شنبه، 25
56 out of 100 based on 31 user ratings 706 reviews