به خانه برمی گردیم - آموزش معرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی 94/3/7


به خانه برمی گردیم - آموزش معرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی 94/3/7


/ کليپ به خانه برمی گردیم - آموزش معرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی 94/3/7
به خانه برمی گردیم - آموزش معرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی 94/3/7
• زمان : 8:21
دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم - آموزش معٌرق کاری توسط آقای سید معین صلواتی
دانلود آموزش معرقکاری

چهارشنبه، 20 خرداد
70 out of 100 based on 70 user ratings 1120 reviews

به خانه برمی گردیم - آموزش دکوپاژ توسط خانم محمودی 95/2/18
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بزرگی - دامن غیر قرینه 95/2/19
به خانه برمی گردیم - آموزش خمیر توسط ایلخانی - آموزش کاکتوس 95/2/20
به خانه برمی گردیم - آموزش میکس مدیا توسط موسوی 95/2/21
به خانه برمی گردیم - آموزش خیاطی توسط خانم بلالی - اریگامی در خیاطی 95/2/22
به خانه برمی گردیم - آموزش ربان دوزی توسط خانم امیریان 95/2/23
به خانه برمی گردیم - آموزش ویترای پارچه توسط خانم عبداللهی 95/2/25
به خانه برمی گردیم - آموزش قلاب بافی توسط خانم بیات - تبدیل تیشرت به بافت 95/2/26
به خانه برمی گردیم - آموزش چرم دوزی توسط خانم خوش صحبت - ادامه کیف 95/2/27
به خانه برمی گردیم - آموزش گل دوزی برجسته توسط خانم یوسفی 95/2/28
به خانه برمی گردیم - آموزش گل سازی توسط خانم طهماسبی - انجیر 95/2/29
به خانه برمی گردیم - آموزش گل های خمیری توسط خانم ایلخانی 95/2/30
به خانه برمی گردیم - آموزش جعبه های پارچه ای توسط خانم محمودی 95/3/1
به خانه برمی گردیم - آموزش میکس مدیا توسط موسوی 95/3/3
*