برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 22


برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 22


/ کليپ برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 22
برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 22
• زمان : 38:14
برنامه رادیویی شعاع فروزان پیرامون فلسفه و ضرورت « اصل ولايت فقيه» ؛پخش شده از رادیو معارف؛ کارشناسان: سيفي مازندراني و شاكرين

چهارشنبه، 25
62 out of 100 based on 27 user ratings 802 reviews