درخت تو گر بار دانش بگيرد به زير آورد چرخ نيلوفري را


درخت تو گر بار دانش بگيرد به زير آورد چرخ نيلوفري را


/ کليپ درخت تو گر بار دانش بگيرد به زير آورد چرخ نيلوفري را
درخت تو گر بار دانش بگيرد به زير آورد چرخ نيلوفري را
• زمان : 1:00:29
برنامه عطر زندگي رادیویی با بررسي ابعاد مباحث و مسائل اجتماعي، چالش‌هاي فراروي فرهنگ عمومي، به بيان و طراحي الگوي زندگي جامعه ديني مي‌پردازد؛ کارشناسان: استاداحمدي- توسرکاني

سه‌شنبه، 24
62 out of 100 based on 47 user ratings 472 reviews