شوخي و زمان استفاده از آن


شوخي و زمان استفاده از آن


/ کليپ شوخي و زمان استفاده از آن
شوخي و زمان استفاده از آن
• زمان : 59:17
برنامه عطر زندگي رادیویی با بررسي ابعاد مباحث و مسائل اجتماعي، چالش‌هاي فراروي فرهنگ عمومي، به بيان و طراحي الگوي زندگي جامعه ديني مي‌پردازد؛ کارشناسان: اساتيد سرلک -الستي-تولائان

سه‌شنبه، 24
74 out of 100 based on 19 user ratings 994 reviews