عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماه


عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماهعکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماه
این زوج ۲۶ ساله در مدت ۱۹ ماه توانستند در مجموع۲۴۰ کیلو وزن کم کنند
عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماه

0

3عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماه

2012

0

4عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماه

0

5عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماه

0

6عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماه

0

7عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماه

May 1, 2013-Justin 297 lbs (135 kg) lighter

1

8عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماه

Lauren 165 lbs (75 kg) lighter

0

10عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماه

0

11عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماه

July 4, 2013

0

13عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماه

July 11, 2013
0

15عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماه

0

16عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماه

0

17عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماه

0

18عکسهای جالبی* از لاغر کردن یک زوج در ۱۹ ماهعلامتهای روی ظروف یکبار مصرف نشانه چیست؟

1:

زنـه وقتی چـاق بود خوشگـل تر بود ..


دفع غیراصولی زباله ها زنگ خطر است

برعکـس مرده وقتی لاغـر شد خوشگـل شد .


مغز نوزاد مادرانِ عاشق بهتر رشد می‌کند


+ تاپـیک تکـرایست .


زن ها پرحرف هستند یا مردان؟


اسکلت ترسناک‌ترین اژدهای دنیا

2:

به این میگن اراده ای ول!


رمز و راز عذرخواهی مؤثر

3:

هر دوشون لاغر که شدن
خوشگل تر شدن

چاقی چیز بسیار مزخرفیه
ب نظر من هر اندازه که طرف چاق میشه از
زیباییش کاسته میشه
چه زن چه مرد
:)


گرد و خاک بر سر کشور می‌بارد

4:

چه اراده خوبی داشتن دوتایی خوشبحالشون
اردادشون قوی و تونستن با این همه سختی مبارزه کنن


74 out of 100 based on 19 user ratings 244 reviews