تاور کرین چیست ؟


تاور کرین چیست ؟تاور کرین چیست ؟
تاور کرین نوعی جرثقیل برج سازی است که اجسام سنگین را جا به جا می کند. اغلب تاور کرین جسم سنگین را تا ارتفاعی معینی بالا برده و سپس اقدام به جا به جایی آن در شعاع های گوناگون می کند. با توجه به قدرت مانور بالای تاور کرین در زمینه ی باربرداری در صنایع مختلف از این وسیله استفاده می شود .
کاربردهای تاور کرین

برج سازی
سد سازی
سیلو سازی
پل سازی
ساختمان سازی
حمل کالا در بنادر
به منظور جا به جایی و بلند کردن قطعات سنگین و بزرگ مثل ژنراتورها و قطعات بتنی و فلزی در صنایع مختلف از تاور کرین ایتفاده می شود.

انواع تاور کرین :

تاور کرین ها به سه دسته ثابت ، متحرک و بالا رونده تقسیم می شوند.


ادامه مطلب و مشاهده عکس در لینک زیز:
تاور کرین چیست ؟71 out of 100 based on 56 user ratings 1231 reviews