yad4u آموزش ساده و جالب زبان چینی...


آموزش ساده و جالب زبان چینی...آموزش ساده و جالب زبان چینی...
گر تا بحال به سمت آموزش زبان چینی رفته باشید احتمالا متوجه شدید که زبان چینی یکی از سخت ترین زبان های دنیا است. این زبان تقریبا حدود 20 هزار کاراکتر دارد که در مقابل سایر زبان ها که کاراکتر های آنها حدود 30 عدد است رقم بسیار بزرگی است. شائولان هاسوئه کتابی طراحی کرده که این کاراکتر ها را به شما به سادگی آموزش میدهد.
79 out of 100 based on 74 user ratings 589 reviews