ساخت نشانگر ارزیابی تازگی گوشت مرغ در کشور


ساخت نشانگر ارزیابی تازگی گوشت مرغ در کشورساخت نشانگر ارزیابی تازگی گوشت مرغ در کشور
نشانگر ارزیابی تازگی گوشت مرغ در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ساخته شد.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر مجید جوانمرد، عضو هیات علمی پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و استاد راهنمای طرح «ساخت نشانگر ارزیابی تازگی گوشت مرغ» در این‌باره گفت: با استفاده از این نشانگر و با توجه به تغییر رنگ برچسب نصب شده بر روی بسته‌بندی گوشت مرغ می‌توان میزان گسترش فساد و سلامت و میزان تازگی گوشت مرغ را تشخیص داد.

وی با بیان این که این طرح خاتمه‌یافته در قالب پایان‌نامه دانشجویی کارشناسی ارشد خانم نیک‌نام‌ ارائه شده است، اظهار داشت: نشانگر طراحی شده، به صورت یک شاخص رنگی در یک برچسب برای شرایط یخچالی طراحی شده‌ و هنگامی که این برچسب در تماس با گوشت مرغ برنامه بگیرد با توجه به استانداردهایی که برای آن تعریف شده‌است، وضعیت موجود گوشت مرغ را از نظر ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی با 95 درصد دقت نشان می‌دهد.

جوانمرد افزود: به‌ عنوان نمونه این نشانگر بررسی می‌کند که بار میکروبی و شاخص شیمیایی گوشت مرغ بدون انجام هرگونه آزمون چه میزان است.

عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در پاسخ به نحوه عملکرد نشانگر ارزیابی تازگی گوشت مرغ گفت: این برچسب‌ها برای بسته‌بندی گوشت مرغ در شرایط یخچالی تا 72 ساعت کارایی درنظر گرفته‌ شده‌ است.


53 out of 100 based on 48 user ratings 523 reviews