ریشه را بشناسید


ریشه را بشناسیدریشه را بشناسید
نگاه کلی

ریشه اندامی از گیاه است که معمولا در خاک برنامه دارد و موجب ثابت نگاه داشتن ساقه و اجزای آن می‌گردد. عمل مهم دیگر ریشه جذب آب و مواد غذایی اولیه نظیر آب و املاح مختلف از زمین بوده و همچنین ممکن است مواد غذایی مختلف درخود ذخیره کند. علاوه بر این اعمال اصلی ، ریشه نظیر ساقه رشد می‌کند و محل عبور جریانهای شیره‌های غذایی است (شیره خام و شیره پرورده). با توجه به اعمال مشابه و غیرمشابهی که ریشه با ساقه دارد سبب می‌شود که در مواردی ساختمان متفاوتی نیز با آن داشته باشد.ریشه را بشناسید
اجزای مختلف ریشه

  • کلاهک ریشه: قسمت کاملا انتهایی ریشه که کلاهک ریشه نامیده می‌شود. یاخته‌های کاملا راسی و خارجی کلاهک به تدریج و بطور دایم در اثر تماس با خاک و عوامل محیط زیست به صورت پوسته‌های نازکی می‌افتد و درعین حال بطور دائم نیز بوسیله یاخته‌های مریستمی راس ریشه ساخته شده به آن اضافه می‌شود.
  • ناحیه نمو ریشه یا منطقه مریستمی: که در مقطع طولی آن را به نام مریستم نزدیک انتهایی ریشه‌ها می‌نامند. سلولهای حاصل از این منطقه ضمن تمایز یابی سلولهای مختلف ریشه را بوجود می‌آورند.
  • منطقه طویل شدن: یاخته‌های حاصل از تقسیم یاخته‌های مریستم ریشه در این ناحیه طویل می‌شوند.
  • منطقه تارهای کشنده: منطقه تارهای کشنده ، که بیشتر مواد غذایی از این منطقه جذب گیاه اولیه می‌شود. ضمنا یاخته‌های داخلی همین منطقه تغییر شکل و ساختمان داده و موجب تشکیل بافتهای مختلف در ریشه می‌گردد. لذا این منطقه را ناحیه تمایزیابی نیز می‌نامند.
ساختمان داخلی یک ریشه جوان از خارج به داخل در مقطع عرضی

اپیدرم یا بشره

اپیدرم یا بشره یک ردیف یاخته‌هایی است که از پروتودرم منشا می‌گیرد و تشکیل تارهای کشنده را نیز در بعضی از نقاط می‌دهد. در مواردی که محیط مرطوب باشد، تشکیل تار کشنده بیشتر و بهتر صورت می‌گیرد. تارهای کشنده یاخته‌های اپیدرمی هستند که در قسمتهای جانبی ریشه تشکیل می‌گردد. دیواره یاخته‌های تارهای کشنده نازک بوده و معمولا سلولز آن با مواد پکتیکی آغشته شده است. پروتوپلاسم یاخته‌های تار کشنده سرشار از آب بوده و دارای واکوئل بزرگ است. هسته معمولا در انتهای قسمت تار یا مویی یاخته می‌باشد.ریشه را بشناسید
کورتکس

داخلی‌ترین لایه کورتکس ، آندودرم نامیده می‌شود، که معمولا از مشخصات بارز ریشه‌ها است. آندودرم معمولا جدار نازک داشته به جز در قسمت دیواره‌های شعاعی و عرضی یاخته که ضخیم شده و از نوع کوتینی یا سوبرین درآمده و اصطلاحا نوار کاسپارین نامیده می‌شود که رشته یا نواری است که کوتین یا سوبرین که دور تا دور یاخته‌های آندودرمی را در جهت دیواره‌های شعاعی و عرضی یاخته فرا گرفته است.
دایره محیطیه

در مراحل اولیه از تکامل ریشه یک لایه مخصوص از یاخته‌های پارانشیمی از تغییر شکل لایه خارجی لایه زاینده استوانه مرکزی بوجود می‌آید. این لایه (دایره محیطیه) نسبتا به حالت غیر فعال مریستمی باقی می‌ماند. تا هنگام فعالیت ثانویه ریشه از آن پس ریشه‌های جانبی از این منطقه منشا می‌گیرند. یاخته‌های خارجی آن منتهی به تشکیل لایه زاینده آوندی می‌گردد و قسمتهای دیگر موجب تشکیل لایه زاینده چوب پنبه می‌شود.
استوانه مرکزی

این ناحیه از قسمتهای داخلی حاصل از پروکامبیوم تشکیل می‌شود. در این حالت هیچگونه پارانشیم داخلی و مغزی در ریشه گیاهان دولپه دیده نمی‌شود. فقط در مواردی ممکن است در تک لپه‌ایها دیده شود (پارانشیم مغزی). بعضی اوقات مجموعه دایره محیطیه و استوانه آوندی را که مجموعا از پروکامبیوم منشا می‌گیرند، یک واحد به نام استل می‌نامند. در ریشه‌های اولیه معمولا حبابهای اولیه به صورت توده مرکزی که با چند بازوی منشعب دیده می‌شود، تشکیل و ظاهر می‌گردد که بین هر دو انشعاب آوند چوبی را یک دسته آوند آبکشی اشغال می‌کند. بین این دو دسته آوند (چوبی و آبکشی) یک یا چند لایه سلول به نام لایه زاینده چوب آبکشی تشکیل می‌گردد. در گیاهانی که ساختمان پسین ریشه دیده نمی‌شود. یاخته‌های باقی مانده بین چوب و آبکش به تدریج اسکلرانشیمی می‌گردد.

به هر حال در بسیاری از ریشه گیاهان دولپه ، پارانشیم مغزی دیده نمی‌شود. اما بیشتر تک لپه‌ایها و بعضی گیاهان علفی دولپه که دستجات آوند چوبی در مرکز به هم می‌رسند به صورت پارانشیمی باقی می‌ماند و یک مغز پارانشیمی کاذبی تشکیل می‌دهند که در واقع با پارانشیم مغزی که در ساقه‌ها دیده می‌شود، تفاوت کلی دارد. زیرا که پارانشیم مغزی در ساقه از مریستم زمینه‌ای منشا می‌گیرد. حال آن که اگر پارانشیم مغزی در ریشه‌ای دیده شود، از پروکامبیوم آوندی منشا گرفته است. بطور کلی آوند چوبی اولیه‌ای که در ساقه دیده می‌شود در ریشه‌ها نیز دیده می‌شود. با این تفاوت که آوندهای چوبی مارپیچی و حلقوی در ریشه‌ها نسبتا نادرند. در حالی که در ساقه بیشتر دیده می‌شوند. ولی آوندهای آبکش اولیه در ساقه و ریشه هر دو همانند و یکسان است و هر دو دارای جسمهای غربالی یاخته‌های همراه و پارانشیم می‌باشند.ریشه را بشناسید
منشا ریشه‌های جانبی

ریشه‌های جانبی و یا انشعابات ریشه بطور کلی در بازدانگان و نهاندانگان از یاخته‌های دایره محیطیه منشا می‌گیرند. غالبا انشعابات ریشه از نقطه مقابل دستجات آوند چوبی اولیه منشا می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت که به ازای آوندهای چوبی اولیه انشعابات ریشه یا ریشه جانبی خواهیم داشت. مثلا در چغندر که دو دسته آوند چوبی دارد، دو ردیف عمومی انشعاب ریشه‌ای مشاهده می‌شود. سلولهای حاصل از فعالیت یاخته‌ای ، مولد ریشه فرعی که از پریسیکل منشا می‌گیرد، در بافت کورتکس نفوذ کرده تا به بشره می‌رسد. در ضمن عبور سرانجام کشیدگی ، پارگی بافتهای مسیر خود را که در اثر ریشه فرعی و فشار مکانیکی می‌باشد، می‌شود.صد قانون برای زندگی بهتر

1:

خب حالا شباهت های جامعه ی انسانی رو با این ریشه در چی میبینید ؟
بیاین هم اندیشی کنیم


چرا قولنج انگشتان دست را میشکنیم؟

2:

هر اونکس که اتحادش همچو ریشه باشد پایدار هست


آیا لامپ های ال ایی دی سرطان زا است؟

3:

آفرین جمله ی قشنگی بود .
ریشه رو تعریف میکنی ؟


آیا می دانید که طبیعت سرد سرامیک کف منازل برای افراد مضر است!

4:

خب تعریف بود دیگه این

ریشه یعنی مادر تمامی اجزا
اونچه اگر نباشد دیگران هیچند


شایعه مشهور پزشکی که بسیاری آن را باور کرده‌اند

5:

گلسنگ نوعی پیکره گیاهی بدون ریشه


گلسنگ نوعی پیکره گیاهی بدون ریشه، برگ یا گل هست؛ در واقع، مجموعه ای از جلبک و قارچ هست که زندگی هر کدام وابسته به زندگی دیگری هست.


چرا حس مسیریابی مردان بهتر از زنان است؟
در این همزیستی جلبک با انجام عمل فتوسنتز برای خود و قارچ، هم سفره اش غذا تهیه می کند و قارچ نیز در مقابل، وظیفه جذب و تأمین آب را بر عهده می گیرد.


آجر های سفالی دافع گرما!
قارچ گاهی نقش حفاظتی نیز دارد و با سایه ای که روی جلبک می اندازد از اون در برابر نور شدید آفتاب محافظت می کند.

گل سنگ باسرعت خیلی کم رشد می نمايند اما می تواند در زیستگاه های نامناسب مثل کویر و نواحی قطب جنوب زنده بمانند.


مورچۀ عسل (Honeypot ant) !
بسیاری از گونه های این گیاه روی سنگها می رویند و مواد معدنی اونها را جذب می نمايند .در نتیجه‌ی فعل و انفعال گل سنگ سنگها می شنمايند و به خاک تبدیل می شوند.

بعضی از گل سنگها در طول سال فقط ۱ میلی متر رشد می نمايند این گیاه می تواند تا ۴۰۰۰ سال عمر کند .
گل سنگها به سرعت توسط هوای آلوده از بین می روند بسیار از گل سنگها دارای رنگ روشنی هستند .این گلها قرنهاست که به عنوان رنگ مو و منبع رنگ نماينده ها هستفاده می شوند.

در حدود ۱۳۵۰۰گونه گلسنگ وجود دارد.

این گیاه در سراسرجهان به چشم می خورد و می تواند در دمای منفی ۶۰ درجه سانتیگراد (منفی ۷۶ درجه فارنهایت) زنده بماند بسیاری از گلسنگها در نزدیکی ساحل زندگی می نمايند اما فقط یک گونه از این گیاه دردریا زندگی می کند.

6:

پس بدون ریشه هم میشود

7:

ریشه را بشناسید

ریشه را بشناسید

8:

مقدمه


ریشه را بشناسید
لابد همه این ضرب المثل که می‌گوید: دندانی را که درد می‌کند باید کشید را شنیده‌اید.

ما هم بسیار شنیده‌ایم، ولی باید توجه داشت که سابقه این ضرب‌المثل مربوط به وقتی هست که علم دندانپزشکی وجود نداشته و افرادی مثل سلمانیها عهده‌دار امور دندانپزشکی بودند.

دندانپزشکان امروزی نه تنها درد را از بین برده، بلکه باعث نگهداری دندانها در دهان می‌شوند.


معالجه ریشه دندان یا روت کانال تراپی (Root canal Therapy)
این عنوان از سه کلمه Root به معنای ریشه، و Canal به معنای مجرا و Therapy به معنی معالجه تشکیل شده که مفهوم کلی اون معالجه مجرای ریشه دندان می‌باشد و شاخه‌ای از دندانپزشکی به نام اندو یا اندودونتیکس هست که شامل دانش و اعمالی هست که به معالجه و حفظ ریشه دندان می‌پردازد و وظیفه تشخیص و درمان پالپهای آماسی و بیمار شده را به عهده دارد.

بنابراین درمان ریشه یا روت کانال تراپی عبارت هست از نجات یا درمان دندانی که به علت پوسیدگی وسیع مجاور اطاق عصب در معرض از دست رفتن می‌باشد.


http://618.ir/uploads/post/3/3_.jpg

پالپ یا عصب چیست؟
قسمت اعظم ساختمان دندان را عاج تشکیل می‌دهد، درون عاج فضایی وجود دارد که شامل عصب و شبکه مویرگی هست که اصطلاحاً به اون پالپ فرموده می‌شود.

پالپ از شاخه‌های اصلی اعصاب و عروق در انتهای ریشه منشعب می‌شود و از درون کانالهایی که در ریشه وجود دارد به این فضا می‌رسد.

حس، تغذیه، عاج سازی و دفاع میکروبی از اعمال پالپ بشمار می‌آیند.

این بافت نرم ممکن هست تحت تأثیر میکربها عفونی شده و عفونت را در مسیر ذکر شده به هستخوان اطراف ریشه منتقل کند، در چنین مواردی تمام این بافت توسط دندانپزشک برداشته شده، محفظه پالپ و کانالها تمیز و به نحو مطلوبی پر می‌شود.تعداد ریشه دندانها بطور معمول و طبیعی بین یک تا سه عدد می‌باشد ولی دندانهایی نیز وجود دارند که دارای یک یا چند ریشه اضافی هستند و در حین کار و با گرفتن رادیوگرافی کشف می‌گردند.

بطور طبیعی دندانهای قدامی دارای یک ریشه، دندانهای آسیای کوچک دارای یک یا دو ریشه و دندانهای آسیای بزرگ سه و چهار ریشه‌ای هستند.

مراقبتها، مراجعه و معاینات منظم دندانپزشکی و رعایت اصول بهداشت دهان و دندان و ترمیم پوسیدگیها در مراحل اولیه لازم هست تا دندان نیاز به معالجه عصب نداشته باشد.


شرایط موثر در آسیب و صدمه به پالپ دندان
شرایط متعددی سبب آسیب به پالپ می‌گردند که عمده‌ترین اون تأخیر در ترمیم پوسیدگیها و نتیجتاً گسترش اونها به پالپ دندان هست که سبب نفود میکروبها به پالپ می‌شود.

پوسیدگیهای دندانی اگر درمان نشوند، سپس تخریب مینا و عاج به پالپ رسیده و باعث التهاب، آماس و بیماری پالپ اون می‌گردند.

علاوه بر پوسیدگی، شرایط دیگری چون سابقه ضربه ناگهانی به دندان حتی در مواردی چون ضربه قاشق و یا شکستن تخمه، پسته و بادام، پرکردگی‌های وسیع، شکستگی و ترک دندان، تحلیل و سایش شدید دندانها و بیماریهای پیشرفته لثه در ایجاد آماس و بیماری پالپ نقش دارند.

بعضی از مواد ترمیمی نیز سبب ساز هستند.

همچنین بیماریهای شدید لثه می‌توانند باعث صدمه به پالپ شوند که در چنین مواردی درمان ریشه همراه درمان لثه صورت می‌گیرد.


علائم پالپ بیمار
معمولاً دندان دردناک بوده و یا به غذاها و نوشیدنیهای گرم و سرد حساسیت زیاد نشان می‌دهد.

برخی از علائم پالپ آماسی شامل درد ادامه‌دار به هنگام نوشیدن مایعات سرد و یا گرم، درد خود بخودی، درد هنگام جویدن و یا حتی موقع دراز کشیدن می‌باشد.

گاهی نیز با توجه به سیر بیماری پالپ، ممکن هست بیمار درد نداشته باشد و بیماری کند و بدون علامت باشد که در این مواقع معاینات پرتونگاری که حین مراجعات منظم شش ماهه صورت می‌گیرد موجب تشخیص زودرس می‌شود.

علائم ظاهری پالپ بیمار ممکن هست وجود پوسیدگی عمیق و یا وجود ضایعه در انتهای ریشه، تورم و یا تخلیه چرک از دندان و یا انتهای اون باشد.


ریشه را بشناسید

9:

سلاملکم.خوبین؟
اگر ریشه بر آب نباشد

10:

شاید این نکته به جستار شما بی ارتباط باشد اما فرمودنش خالی از لطف نیست؛


خداوند حکیم؛
در قراون کریم؛
اشاره به درختانی دارد که میوه هایشان در آسمان و ریشه های ثابتشان در زمین هست
فرشتگان مقرب از این میوه های دانش و بینش تناول می نمايند و خداوند را ستایش و
تسبیح می نمايند؛
لیکن درختان خبیث را درختانی بی ریشه می داند که میوه ای نمی دهند و هرزگونه
رشد مینمايند.
میهن عزیز ما که کنون توسط هجمه فرهنگ های گونه گون شرق و به خصوص غرب
مستاصل و به گونه ای ریشه خود را از دست داده هست، باید با بازیابی اعتقاد خود و
توجه به اونکه ریشه از هرچیزی برای مهینمام مهم تر هست امید را به جوانان عزیز بازگرداند.


11:


12:

کلوچه جان توضیح میدی در چه حالت هایی ممکنه ریشه بر آب باشه ؟

13:

میشه بیشتر توضیح بدید

14:

آدم اگه ذات و ریشه داشته باشه خیلی قشنگتره تا اینکه ظاهر زیبا و همه پسندی داشته باشه ....

ارزش به ذاته به باطنه نه به ظاهر

15:

درختان به من آموختند...


پایبندی هر کس به اندازه ریشه اوست!!


به هر درختی نمیتوان تکیه کرد!

16:

ریشه هامان درسیاهی ها،قلب هایمان میوه های نور
یکدیگر راسیر میکردیم،با بَهای باغ های دور...
روزها رفتندومن دیگر...خود نمی دانم کدامینم؟؟!!
اون "منِ" سرسخت ِ مغرورم؟؟؟
یا "منِ" مغلوب ِ دیرینم؟؟!

17:

من و تو اگر ما نشویم ؟؟
ریشه هایمان چه خواهد شد ؟

18:

کلا چیز های بی ریشه ؛ بی ریشه اند دیگر !

ریشه ؛ خیلی مهمه !

علی الخصوص اگر با ریشه باشی !

کلا ریشه یعنی مبارزه با بی ریشگی و ازین دست مسائل !

یک درخت با ریشه مثل سرو کجا و یک علف هرز بی ریشه کجا !

ریشه ی اون درخت سرو خیلی بزرگ تر و پیچیده تر و ازین دست مسائله!

19:

بیشتر توضیح میدی آقای تیمسار ؟
میخوایم به جاهای خوب برسیم

20:

واضحه ؛ هرچقدر ریشه بزرگتر باشه

درخت تنومند تری بوجود میاد


21:

یادش به خیر !

بزار یه خاطره از ریشه برات بگم!

یادمه یه شب من داشتم با دی جی بحث می کردم راجع به تجزیه طلبا

دانیال افغانی و سمانه بانو و سمکینگ3 تایی اومدن علیه من حرف زدن

دی جی هم فکر کرد این 3 تا خودین !

بعد که بساط درد و دل رو با دانیال افغانی و سمانه و اینا باز کرد

3تایی زدن تو ذوقش

و دی جی اصلا مات و مبهوت شده بود !

در ادامه منم ادامه دادم و اینا !


56 out of 100 based on 61 user ratings 1186 reviews