کاری جالب از احسان علیخانی در ششمین ماه عسل 92


کاری جالب از احسان علیخانی در ششمین ماه عسل 92کاری جالب از احسان علیخانی در ششمین ماه عسل 92
احسان علیخانی بعد از قسمت ششم ماه عسل 92 در فیس بوکش نوشت:
عمار رو بوسیدم ..
از طرف تمام کسانی که سالها یا از عمار ترسیدن،
یا مسخرش کردن
و یا جرأت رو در رو شدن با عمار رو نداشتن ...
بوسیدمش برای جذابیت وجودش و زیبایی قلبش ..
نه صورت بی رمقش..


کاری جالب از احسان علیخانی در ششمین ماه عسل 9294 out of 100 based on 44 user ratings 544 reviews