دایره های آرام بخش در خانه


دایره های آرام بخش در خانهدایره های آرام بخش در خانه
بسیاری از آدم‌ها از شکل‌های دایره‌ای و گرد خوششان می‌آید. دایره حسی از نرمی و همچنین ریتمی آهنگین به آدمی می‌دهد. در فضاهای کوچک که خط‌های راست و دیوارهای گوشه‌دار اتاق‌ها، بر فضا سنگینی می‌کنند، دایره‌ها می‌توانند در حس و حال و فرم فضا دگرگونی چشم‌گیری ایجاد كنند. دایره های آرام بخش در خانهدایره های آرام بخش در خانه
دایره های آرام بخش در خانه

دایره های آرام بخش در خانه
بسیاری از آدم‌ها از شکل‌های دایره‌ای و گرد خوششان می‌آید. دایره حسی از نرمی و همچنین ریتمی آهنگین به آدمی می‌دهد. در فضاهای کوچک که خط‌های راست و دیوارهای گوشه‌دار اتاق‌ها، بر فضا سنگینی می‌کنند، دایره‌ها می‌توانند در حس و حال و فرم فضا دگرگونی چشم‌گیری ایجاد كنند.
دایره‌ها و بهتر است بگوییم گردی‌ها را به شیوه‌های گوناگون می‌توان در فضا وارد کرد. می‌توان موکت یا فرشی گرد را در میان اتاق گسترد، لوستری گرد از سقف آویزان کرد، نقاشی یا عکسی با نقش‌های گرد بر دیوار آویخت.

دایره های آرام بخش در خانه
هماهنگی میان گردی‌ها و چهارگوش‌ها در فضا یکی از شیوه‌های چیدمان دیداری در دکوراسیون است.
استفاده از نقاشی‌ها و عکس‌هایی با نقش‌ها و تصویرهای گرد درون آنها یکی از پیشنهادهای ماست. ولی همیشه این امکان نیست که تصویرها و عکس‌های دلخواه یافت شود. همچنین به‌طور معمول چارچوب تابلوها چهارگوش هستند. پس پیشنهاد ما این است که از چیزهای گرد به‌جای تابلوها استفاده کنید. چیزهایی مانند بشقاب‌ها و زیر بشقابی‌ها و حتی صنایع دستی گزینه‌های خوبی برای این‌کار هستند.
دایره های آرام بخش در خانه
بارها از ویژگی‌های جادویی آینه‌ها در فضاهای داخلی گفته‌ایم. این بار هم پیشنهاد ما برای آوردن گردی به فضا، استفاده از آینه‌های گرد به شکل‌های گوناگون است.
دایره های آرام بخش در خانه
صندلی‌ها و حتی کاناپه‌های گرد نیز می‌توانند گزینه‌ای برای گردی در دکوراسیون باشند ولی فراموش نکنید که چیدمان مبلمان گرد دشوارتر از مبلمان چهارگوش است. پس با دقت بسیار این راه را برگزینید. پیشنهاد ما استفاده از کوسن‌های گرد بر مبلمان‌های چهارگوش است. پارچه‌ها با نقش‌های گرد هم می‌توانند گزینه خوبی باشند.
استفاده از کاغذدیواری با نقش‌های گرد راه چاره بسیار خوبی است. دیوار زمینه که با نقش‌های گرد پوشانده شده است، در تضاد با مبلمان ساده و چهارگوش در پیش زمینه، فضایی هماهنگ می‌سازد.88 out of 100 based on 58 user ratings 208 reviews