نیمه ی اخر تیر ماه، تولد گلستانی از خاطره ها


نیمه ی اخر تیر ماه، تولد گلستانی از خاطره هانیمه ی اخر تیر ماه، تولد گلستانی از خاطره ها
دوستی داشتم که از دست دادمش
و هیچ ردی از خودش باقی نگذاشت.
نه هیچ ادرسی نه هیچ تلفنی.
اما خاطراتش برای همیشه باقی موند


اشتباهات دوستان فراموش میشن
ولی خوبی هاشون هیچ وقت از یاد رفتنی نیست


تیر ماه همیشه برای من یاد اور این دوستی بوده.


نمیدونم زدن تاپیک تولد برای کسی که اصلا در این سایت عضو نیست درست باشه یا نه
(اگه نیست مدیر تاپیک رو حذف یا به تالار دیگه ای منتقل کنه)


اما از من این تبریک هم به یادگار بمونه هر چند که هیچ وقت دیگه نبینمش.
تولدت مبارک.
امیدوارم همیشه خودت و خانواده ات و فرزندت شاد باشیدنعیم عزیز تولدت مبارک

1:

ازطرف ماهم به شمامیگیم تولددوستتون مبارک
خدابرات پیداش کنه انشاالله


بــاغ از تو، ادامه ی بهــارش با من

2:

نبودم تا در کنار یادت
نیستی ام را جشن بگیرم
اما در سلولم به سان دختران کبریت فروش به افتخارت سی و دو کبریت را آتش زدم.
اونجایی که جز تو نوری نمی تابید
مواظب خودت باش.


70 out of 100 based on 80 user ratings 880 reviews