تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر!


تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر!تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر!
وقتی بازیگر هالیوودی رنی زلوگر در مراسم اهدای جوایز استایل ELLE شرکت کرد، همه از دیدن چهره جدید و کاملا متفاوت او حیرت زده شدند.
به گزارش نیک صالحی این بازیگر 45 ساله با گونه های برجسته، پیشانی بسیار براق و ابروهایی که به سختی مشخص می شد، تقریبا غیرقابل شناسایی بود.
اگرچه شاید چهره رنی جدیدترین تغییر چهره یک سلبریتی باشد ولی اولین آنها محسوب نمی شود و پیش تر از او، شاهد تغییر سلبریتی های دیگر به یک موجود جدید بودیم!


تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر!
خانم زلوگر 45 ساله در جدیدترین حضورش در فرش قرمز(چپ) و در افتتاحیه فیلم در سال 1998(راست)
تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر
تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر!
تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر
تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر!
تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر
تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر!
تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر
تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر!
تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر!
تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر!
تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر!
تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر!
تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر!
تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر!
تغییرشکل سلبریتی ها به موجودی دیگر!
نیک صالحی70 out of 100 based on 60 user ratings 1360 reviews