بین شما کسی مسلمان هست ؟؟؟


بین شما کسی مسلمان هست ؟؟؟بین شما کسی مسلمان هست ؟؟؟
جوانی با چاقو وارد مسجد شد و گفت: بین شما کسی هست که مسلمان باشد ؟همه با ترس و تعجب به هم نگاه کردند و سکوت در مسجد حکمفرما شد ،

بالاخره پیرمردی با ریش سفید از جا برخواست و گفت : آری من مسلمانم.

جوان به پیرمرد نگاهی کرد و گفت با من بیا،

پیرمرد بدنبال جوان براه افتاد و با هم چند قدمی از مسجد دور شدند ،

جوان با اشاره... به گله گوسفندان به پیرمرد گفت که میخواهد تمام آنها را قربانی کند و بین فقرا پخش کند و به کمک احتیاج دارد،

پیرمرد و جوان مشغول قربانی کردن گوسفندان شدند

پس از مدتی پیرمرد خسته شد و به جوان گفت که به مسجد بازگردد و شخص دیگری را برای کمک با خود بیاورد.

جوان با چاقوی خون آلود به مسجد بازگشت و باز پرسید : آیا مسلمان دیگری در بین شما هست ؟

افراد حاضر در مسجد که گمان کردند جوان پیرمرد را بقتل رسانده نگاهشان را به پیش نماز مسجد دوختند،

پیش نماز رو به جمعیت کرد و گفت : چرا نگاه میکنید ، به عیسی مسیح قسم که با چند رکعت نماز خواندن کسی مسلمان نمیشود...!من یک مولتی یوزر با اکانت فیک هستم !!

1:

عالي بود.


عاشقانه‌های‌فراموش‌شده
مسلماني به عمله...


مصاحبه خواندنی با دختران دبیرستانی معتاد به شیشه (18+)
مشكل همه ما اينه فك ميكنيم چون مثلا نمازامونو ميخونيم بهتر از ما ديگه كسي نيست در صورتي كه نماز خوندن جزو وظيفه همه ماست...


مراسم ازدواج دو اکانت ساز مولتی یوزر در هم میهن

2:

خوشمان آمد زیبا بود


هزار و یک شب با هم میهن

3:

آخِر عیدی مطالب خوبی میذارید


داستان گاندی و لنگه کفش

4:

داستان نكته هاى زيادى داشت! ايول ، خوب بود ؛)


سقوط

5:

به عیسی مسیح قسم که با چند رکعت نماز مطالعهکسی مسلمان نمیشود...!

بسیار عالی


62 out of 100 based on 47 user ratings 622 reviews