پیش شماره شهرستان قزل درق چند است؟


پیش شماره شهرستان قزل درق چند است؟
    پیش شماره شهرستان قزل درق چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان کاونددرویشان چند است؟

1:پیش شماره شهرستان کردشامی چند است؟

پیش شماره شهرستان قزل درق 452441 می باشد.


پیش شماره شهرستان کلبی بک چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان قزل درق باید ابتدا 0452441 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان کنارک چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در قزل درق زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0452441123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان کهیان چند است؟
شهرستان قزل درق از توابع هستان اردبیل می باشد.


پیش شماره شهرستان کوهرنگ چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


59 out of 100 based on 24 user ratings 199 reviews