پر شده از خبری سینه آیینه ها


59 out of 100 based on 44 user ratings 619 reviews

سید مجید بنی فاطمه | شب 19 رمضان 92 : بخش سوم روضه و مناجات (مناجات)
سید مجید بنی فاطمه | شب 19 رمضان 92 : مراسم احیا و قرآن به سر (قرآن به سر)
سید مجید بنی فاطمه | شب 19 رمضان 92 : یه امشب رو به مسجد نرو بابا (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه | شب 19 رمضان 92 : آقا ببین بی تابم (شور)
سید مجید بنی فاطمه | شب 20 رمضان 92 : کیستم من بنده ای از (مدح امیرالمومنین)
سید مجید بنی فاطمه | شب 20 رمضان 92 : روضه حضرت امیر المومنین (روضه)
سید مجید بنی فاطمه | شب 20 رمضان 92 : خیال می کنم اینجا (روضه حضرت رقیه)
سید مجید بنی فاطمه | شب 20 رمضان 92 : روضه حضرت سید الشهدا (روضه)
سید مجید بنی فاطمه | شب 20 رمضان 92 : بیدار مو خواب نمیاد تو چشمام (زمینه)
سید مجید بنی فاطمه | شب 20 رمضان 92 : روی نیزه ی غریبی (شور)
سید مجید بنی فاطمه | شب 20 رمضان 92 : ضرب و شتمی ز دم تیغ دو سر می خواهد (شعر خوانی)
سید مجید بنی فاطمه | شب 21 رمضان 92 : بخش اول روضه و مناجات (مناجات)
سید مجید بنی فاطمه | شب 21 رمضان 92 : بخش دوم روضه و مناجات (مناجات)
سید مجید بنی فاطمه | شب 21 رمضان 92 : مراسم احیا و قرآن به سر (قرآن به سر)
*