شما تروريست ها!!


شما تروريست ها!!


/ کليپ شما تروريست ها!!
شما تروريست ها!!
• زمان : 13:47
سخنرانی دکتر حسن رحیم پور ازغدی با عنوان طرحی برای فردا / در جمع کاروان 19 کشور آسيايي کمک به مردم غزّه، دانشگاه تهران، 22 آذر 1389

يکشنبه، 8
53 out of 100 based on 28 user ratings 403 reviews