سخنرانی نماز جمعه رهبر معظم انقلاب15 / 11/1389به زبان عربی


سخنرانی نماز جمعه رهبر معظم انقلاب15 / 11/1389به زبان عربی


/ کليپ سخنرانی نماز جمعه رهبر معظم انقلاب15 / 11/1389به زبان عربی
سخنرانی نماز جمعه رهبر معظم انقلاب15 / 11/1389به زبان عربی
• زمان : 01:28:3
سخنرانی پیرامون اوضاع منطقه خاورمیانه

يکشنبه، 8
71 out of 100 based on 26 user ratings 301 reviews