رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !


رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !
سلام خدمت ِ همه ی دوستان ِ گرامی ؛
چهارمین دوره ی بهترین عکس ِ موضوعی با عنوان ِ پرش رو آغاز میکنیم ؛

+


روال هم بر این مبنا بود که هر پست تعداد تشکری بیشتری داشته باشه به معنی انتخاب نهایی و برنده شدن هست ؛

+ بسم الله---مسابقه ی کاربرشناسی سوژ 84----

1:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !
نفرات برتر مسابقه ی عکاسی

2:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !
--@مسابقه کاربرشناسی سوژه 85 @---

3:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !فک میکنین چی دارن به هم میگن

4:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !


---مسابقه ی کاربرشناسی سوژ 86----

5:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !


مسابقۀ ادبی

6:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !
هم مسابقه هم فرهنگ سازی

7:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !


نظرسنجی برای ایجاد مسابقه جدید

8:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !

9:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !

10:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !

11:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !

12:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !

توضیحات : عکس رو خودشون گرفتن ؛13:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !

14:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !

15:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !

16:

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !

17:

ایشون جزء نفرات ِ اولی بوده که عکس داده من فراموش کردم بزارم
ببخشید ..

رای گیری بهترین عکس موضوعی ( موضوع چهارم : پرش) !


74 out of 100 based on 59 user ratings 1084 reviews