بیانات در جمع کارکنان صنعت نفت و مردم عسلویه


بیانات در جمع کارکنان صنعت نفت و مردم عسلویه


/ کليپ بیانات در جمع کارکنان صنعت نفت و مردم عسلویه
بیانات در جمع کارکنان صنعت نفت و مردم عسلویه
• زمان : 26:32
بیانات مقام معظم رهبری در منطقه صنعتی عسلویه08/01/1390

يکشنبه، 8
62 out of 100 based on 27 user ratings 802 reviews