سیاست نظامی ایالات متحده در دوره اوباما در خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران


سیاست نظامی ایالات متحده در دوره اوباما در خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
سپس 11 سپتامبر منطقه خاورمیانه و بالتبع اون خلیج فارس بیش از گذشته در کانون توجه ایالات متحده برنامه گرفته هست و همانطور که مشخص هست یکی از دغدغه‌های اصلی ایالات متحده در این منطقه، جمهوری اسلامی ایران بوده هست.


بررسی ارتباط بین آزاردیدگی در خانواده و مشکلات رفتاری در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه
با این مقده کوتاه در این پایان نامه به دنبال جواب گویی به این سوال هستیم که سیاست نظامی ایالات متحده در دوره اوباما چه تاثیری بر امنیت جمهوری اسلامی داشته هست؟ به طور موجز می توان این چنین بیان کرد که ایالات متحده، حضور ایران در این منطقه را به عنوان عامل برهم زننده معادلات در منطقه و تهدیدی برای منافع خود تلقی می کند.


تحلیل جامعه شناختی میزان جذب توریست فرهنگی در ایران: گردشگران خارجی شهر اصفهان
ایالات متحده به دنبال القای تهدیدآمیز بودن فعالیت های نظامی، هسته ای و غیره ایران برای کشورهای عربی خلیج فارس هست.


بررسی رابطه بین عدالت توزیعی و سلامت در ایران: 1363-1385
ایالات متحده چه با هستفاده از مسائل داخلی جمهوری اسلامی ایران،(تنوعات قومی و غیره) چه مسائل منطقه ای(جزایر سه گانه و غیره) و چه در عرصه نظام بین الملل سعی در نابودی و اضمحلال جمهوری اسلامی ایران را دارد.


اثربخشي "آموزش گروهی کنترل خشم با استفاده از الگوی ایمن سازی در مقابل استرس" بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی
بنابراین این شرایط امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به مخاطره انداخته هست.


مطالعه تطبیقی شاخص های توسعه کمی و کیفی آموزش ابتدایی در دو کشور ایران و کانادا به منظور ارائه راهکارهای مناسب
اما همان طورکه حضور ایالات متحده در منطقه می تواند اثرات سوء بر امنیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد؛ در عین حال موقعيت‌های بسیار خوبی را نیز در جهت رویارویی با ایالات متحده در اختیار جمهوری اسلامی ایران گذاشته هست که نشان از وجود موقعيت ها در کنار تهدیدات هست.


امکان سنجی و اولویت بندی استقرار شعب در صنعت بانکداری از طریق تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP


بررسی ارتباط بین نابرابری جنسیتی با شکاف جنسیتی امید به زندگی سالم


88 out of 100 based on 88 user ratings 688 reviews