بررسی قیلم‌های دوبله‌شده از منظر مولفه جنسیت در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی

بررسی سه رمان برجسته تامس هاردی در پرتو زن - محوری
همسانسازی کور در ‏‎DSL‎‏
اندک واژگان تنهایی : انگاره های آینه در دو رمان برجسته ناباکوف - لولیتا و آتش کم فروغ
دنیای تک آوایی و چندآوایی در رمان ماجراهای هاکلبری فین قرائتی براساس آئینه منطق مکالمه میخائیل باختین
بررسی و شبیه سازی تقویت کننده نوری نیمه هادی از نوع ‏‎Index-Guided‎
فنون روایتی در رمانهای برجسته ویلیام فاکنر
شرح مشکلات هفت پیکر و اسکندرنامه ( لغات دشوار، ترکیبات خاص ، اصطلاحات ، کنایات ، تلمیحات بدیع و ضرب المثلها)
رابطه بین وابستگی به یا استقلال از زمینه و کارکرد زبان آموزان در سوالات کلی و مقطعی درک شفاهی ( مطالعه موردی دانشجویان دختر رشته انگلیسی در ش
بررسی تاثیر دانش زمینه ای فرهنگی بر مهارت نوشتن فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
رشد و اکتساب عملگفتارهای عذرخواهی ، شکایت و تعارف تحت تاثیر روش تدریس های مختلف از سوی فراگیران ایرانی
رابطه استقلال / وابستگی محیط با عملکرد دانشجویان رشته زبان انگلیسی در آزمونهای چندگزینه ای ، کلوزوسی -تست
نگرش یتس در باب نیروهای متضاد در سروده های او
تاثیرات تغییر تفصیلی نحوی متون انگلیسی بر درک مطلب خواندن زبان آموزان ایرانی
*