تنوع در نگارش: تحقیقی مقایسه ای بین دانشجویان ایرانی و آمریکا


تنوع در نگارش: تحقیقی مقایسه ای بین دانشجویان ایرانی و آمریکا
هدف این تحقیق مشخص کردن جمله های مختلف الگو در نگارش دانشجویان ایرانی بوده هست.


مشکلات زبانشناختی و فرهنگی ترجمه رمان
تعیین تعداد کلمات و ساختارهای مختلف که توسط دانشجویان ایرانی در یک کار نوشتاری مشخص به کار می رود و مقایسه اونها با کلمات و ساختارهایی که توسط نویسندگان آمریکایی به کار رفته هست از دیگر اهداف این تحقیق بوده هست.


زیبایی شناسی لوکلزیو: شهر یا کویر؟
افراد شرکت نماينده در این تحقیق شامل 50 دانشجوی کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی بوده هست.


نقش آموزش دستور زبان انگلیسی و تصحیح خطاها از نظرآموزگاران و فراگیران نوجوان و بزرگسال ایرانی
با دادن آزمونی تصویری به اونها، از اونها خواسته شد که وقایعی را که در چهار تصویر اتفاق می افتد به اختصار شرح دهند.


بررسی مقابله‏‎‎‏ای ضرب‏‎‎‏المثل‏‎‎‏های فرانسه و فارسی از دیدگاه معناشناسی
افراد شرکت نماينده جلمه الگوی: (فاعل + فعل متعدی + مفعول بی واسطه) را بیشتر از جمله های الگوی دیگر بکار بردند.


پیش‏‎‎‏بینی عددی وضع هوا و بهینه‏‎‎‏سازی خروجی آن به روش ‏‎MOS‎‏
در این تحقیق، همچنین کلمات و ساختارهای بکار رفته توسط دانشجویان ایرانی با کلمات و ساختارهای بکار رفته توسط دانشجویان آمریکایی مقایسه شد و وجوه تشابه و تمایز اونها تعیین گردید.


نقش لطیفه و معما در یادگیری هم نشین‏‎‎‏ها


تأثیر متون زبان اصلی بر انگیزه زبان‌آموزان ایرانی (با تأکید بر زبان‌آموزان پایه سوم دبیرستان)


76 out of 100 based on 66 user ratings 1216 reviews