مقایسه دو نوع اضطراب صفتی رقابتی و حالتی رقابتی موجود در ورزشکاران مرد داخلی و خارجی شرکت کننده در مسابقات بین‌المللی بسکتبال جام ورزش و مل


مقایسه دو نوع اضطراب صفتی رقابتی و حالتی رقابتی موجود در ورزشکاران مرد داخلی و خارجی شرکت کننده در مسابقات بین‌المللی بسکتبال جام ورزش و مل
هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان دو نوع اضطراب بین ورزشکاران تیم ملی و ورزشکاران خارجی شرکت نماينده در مسابقات جام ورزش و ملتها هست که در طول یک هفته به رقابت پرداخته‌اند.


بررسی تاثیر دو روش تمرینی با وزنه و پلایومتریک بر افزایش قدرت پای بازیکنان برتر فوتبال آبادان در رده جوانان
نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر عبارتند از: 1 - بین اضطراب صفتی رقابتی کلیه تیمهای شرکت‌نماينده اختلاف معنی‌دار آماری وجود دارد.


تعیین رابطه بین قدرت بیشینه عضلات کمربند شانه ای با میزان کار انجام شده روی نیکمت شنا هنگام اجرای شنای کرال سینه در شناگران دعوت شده به تیم م
2 - بین اضطراب شناختی کلیه تیمهای شرکت‌نماينده اختلاف معنی‌دار آماری وجود دارد.


تاثیر برنامه های تمرینی منتخب بر روی قدرت و قدرت انفجاری فوتبالیست های لیگ دسته اول باشگاههای مشهد
3 - بین اضطراب بدنی کلیه تیمهای شرکت نماينده اختلاف معنی‌دار آماری وجود ندارد.


طراحی و تبیین الگوی مهارتهای سه گانه مدیریتی ، مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
4 - بین اعتماد به نفس کلیه تیمهای شرکت نماينده اختلاف معنی‌دار آماری وجود ندارد.


مقایسه آمادگی عمومی جسمانی دانش آموزان شهری و روستایی سال دوم دبیرستانهای ساری


بررسی تاثیر تمرین ترکیبی ذهنی و جسمی بر دو مهارت پاس سینه و دریبل کنترلی در بسکتبال


70 out of 100 based on 80 user ratings 880 reviews