پیامگیران خبر شمارهء 519


پیامگیران خبر شمارهء 519
طبق نظرخواهی که در مورد اخبار صدا و سیما در تاریخ چهارشنبه 1376/9/5 انجام شده 37 % پیگیر اخبار از سیما، 5 % پیگیر اخبار از صدا و 40 % پیگیر اخبار از صدا و سیما در کل بوده‌اند.


نظر مردم شهر اراک در مورد ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای تلویزیون دی ماه 1376
در این روز % بینندهء بخش خبری 19:00 و 21:00 (شبکه اول) بیشتر از سایر بخشها بوده هست .


نظر مردم شهر ارومیه در مورد ساعات مناسب گوش‌کردن رادیو و تماشای تلویزیون
و میزان شنوندهء اخبار پخش شده در بخشهای خبری رادیو پیام بیشتر از سایر ساعتها بوده هست (2 %) بیشترین موضوعی که بینندگان و شنوندگان اخبار از بخشهای خبر رادیو و تلویزیون پیگیر اون بوده‌اند مربوط به خبرهای سیاسی داخلی (26 %) و خبرهای ورزشی (15 %) بوده هست .


نظر مردم شهر اهواز در مورد ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای تلویزیون
حدود 60 % از پیگیران اخبار نسبت به طرح واقعیتها از بخشهای خبری صدا و سیما اعتماد کامل داشته‌اند.


نظر مردم شهر بوشهر در مورد ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای تلویزیون دی ماه 1376
از نظر 84 % از پیگیران خبر، اخبار صدا و سیما کاملا قابل درک بوده هست .


نظر مردم شهر تبریز در مورد ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون
73 % انتظاراتشان برآورده شده و در کل 11 % پیگیر تفاسیر خبری بوده‌اند.


نظر مردم شهر خرم‌آباد در مورد ساعات مناسب گوش‌کردن برنامه‌های رادیو و تماشای تلویزیون


نظر مردم شهر رشت در مورد ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزیون


82 out of 100 based on 62 user ratings 1312 reviews