کرامت انسان از دیدگاه اسلام


کرامت انسان از دیدگاه اسلام
یکی از مباحثی که در انسان شناسی مورد بررسی برنامه می‌گیرد، جایگاه و منزلت انسان نسبت به سایر آفریدگان هست یا به عبارت دیگر، بحث کرامت انسان یکی از مباحث انسان‌شناسی هست .


حسن و قبح عقلی از منظر محقق طوسی و شهید صدر
در مورد جایگاه و منزلت انسان دیدگاههای گوناگونی وجود دارد.


اختلاف حقوقی و کیفری زن و مرد در باب شهادت در نظام حقوقی اسلام
گروهی انسان را به عنوان برترین آفریدگان معرفی کرده‌اند.


حرز از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه
در این نقل انسان محور حقائق و ارزشهاست و همهء فعالیتهای علمی و عملی انسان بر محور خود آدمی، می‌گردد.


موعود در کلام ائمه تا پایان عصر امام صادق (ع) با تکیه بر کلام علی (ع)
از سوی دیگر در این نظر، تشکیک‌هائی شده هست از جمله اینکه این نظر ناشی از خودخواهی انسان هست که می‌خواهد بر همهء موجودات جهان، چیرگی یابد و همه را زیر یوغ خویش بکشد.


بررسی تطبیقی دادرسی غیابی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه
در دنیای امروز برخی مکتب‌ها بر اصالت انسان بسیار تاکید دارند بگونه‌ای که بسیاری از کشورهای باصطلاح متمدن براونند که باید در قوانین کیفری ارزش و کرامت انسان حفظ شود.


مبانی فقهی حفاظت از محیط‌زیست (با نظر به عناصر اصلی محیط زیست)
در این رساله ما سعی بر این داریم تا ارزش و کرامت انسان را از دیدگاه اسلام بررسی کنیم.


نقد و بررسی شبهات وهابیت در مسأله مهدویت
آیا ارزش و کرامت انسان در برتری ظاهری او بر موجودات عالم هست ؟ آیا ارزش و کرامت انسان در بعد جسمانی و مادی او خلاصه می‌شود؟ آیا ارزش و کرامت انسان ارتباطی با بعد روحانی و معنوی انسان دارد؟ جواب به این سوالات مباحث اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد.


فضیلت عدالت از نظر ارسطو و خواجه نصیرالدین طوسی
برخی آیات برای انسان بطور کلی منزلت قائل شده‌اند و در آیاتی دیگر لحن قراون نکوهش‌آمیز هست .

هم‌چنین در احادیث چنین مواردی دیده می‌شود.

پس باید در آیات و احادیث دقت بیشتری کرد که اون تکریم‌ها و نکوهشها به چه اعتباری هست و سرانجام نظر قطعی اسلام دربارهء انسان و منزلت وی نسبت به موجودات‌دیگر چیست ؟ در این رساله در دو بخش اول بحث‌های ارائه شده بیشتر جنبه مقدمه‌ای دارند.

برای اینکه بحث دربارهء کرامت انسان شود، نخست باید یک آشنائی کلی با انسان چه از نظر لفظی و چه از نظر حقیقت وی، بدست آید.

در بخش اول به این مطلب پرداخته شده هست .

در بخش دوم به طور اجمالی به بررسی نظریات سه مکتب غیرالهی دربارهء ارزش و کرامت انسان پرداخته شده هست .

اگرچه بحث دربارهء ارزش و کرامت انسان در اسلام هست اما بررسی اجمالی نظریات این سه مکتب عمده مطرح در غرب در زمینه انسان می‌تواند موید و گواهی موجود بر نادرستی ارزش ارائه شده در این مکتب‌ها و درستی ارزش ارائه شده در اسلام باشد.

از بخش سوم، در واقع ما وارد بحث اصلی خود می‌شویم.

در این بخش با بررسی آیه 70 سورهء اسراء بحثی دربارهء کرامت و علل و شرایط و موانع اون بیان می‌شود.

در بخش چهارم دو مظهر از مظاهر کرامت انسان که در قراون بیان شده ذکر گردیده و دربارهء اونها بحث شده هست .

و در نهایت در بخش پنجم ارزش و کرامت انسان از دیدگاه معصومین صلوات الله علیهم‌اجمعین که خود با کرامت‌ترین انسانها در روی زمین بودند، بررسی شده هست .
82 out of 100 based on 42 user ratings 592 reviews