آشنایی با احوال و احادیث زنان راوی پیامبر (ص)، از حرف ذال تا یاء


آشنایی با احوال و احادیث زنان راوی پیامبر (ص)، از حرف ذال تا یاء
در رساله حاضر زنان راوی پیامبر، زندگی و احادیث اونان معرفی شده هست و محدوده مطالعه اون برپايه حروف الفبا از حرف ((ذال)) تا ((یاء)) می‌باشد.


حکومت انبیا در قرآن
روش تحقیق چنین هست که ابتدا بر پايه مطالعه کتب سیره، تاریخ و رجال نام زنان راوی حدیث نبوی هستخراج گردیده، سپس به شرح حال و احادیث اونان پرداخته شده هست .


بررسی نقش غلات در جعل حدیث
این رساله در دو فصل تدوین شده هست .


بررسی نحوه برخورد بنی اسرائیل با انبیا بعد از حضرت موسی (ع) تا حضرت عیسی (ع) در قرآن و عهدین
فصل اول شامل مقدمه و پیش درآمدی بر موضوع، تعریف مسئله، روش تحقیق، طرح فرضیات و مسائل مربوط به تالیف پایان‌نامه می‌باشد.


ناهنجاری های اخلاقی در روابط پسران و دختران و راهکارهای درمان دینی
در فصل دوم با عنوان روات از صحابیات ، در هر قسمت اسامی راویان به ترتیب حروف الفبا ذکر گردیده، سپس نام یا نامهای دیگر او، نام پدر و مادر، همسر، فرزندان و شرح حال راوی - در صورتی که در کتب مربوطه شرح حالی از وی وجود داشته باشد - پس از اون فضایل راوی و در ادامه نام کسانی که که از راوی مورد نظر روایت کرده‌اند، تعداد احادیثی که به او نسبت داده‌اند و بالاخره تاریخ وفات او ذکر شده هست .


احسان و محسنین از دیدگاه قرآن و حدیث
در بخش پایانی از شرح حال هر راوی تحت عنوان احادیث ، احادیثی که از راوی رسیده ذکر شده هست .


فرهنگنامه ایمان و کفر در قرآن
در صورتی که راوی احادیث بسیاری داشته بنا به انتخاب نویسنده برخی از اونها بیان شده هست .


تاثیر عمل در سعادت انسان از نظر قرآن
در صورتی که راویی احادیث بسیاری داشته بنا به انتخاب نویسنده برخی از اونها بیان شده هست و اگر از راویی حدیثی نرسیده و تنها در کتب مختلف او را از راویان حدیث نبوی برشمرده‌اند، نامش در زمره روات از صحابیان آمده هست .


ترجمه و نقد بخشی از کتاب : اضوا علی متشابهات القرآن /به قلم :خلیل یاسین

نمایه ها:
ص |


94 out of 100 based on 54 user ratings 304 reviews