اثر سالویا Officinalis در کاهش قند خون

بررسی فارماکوکینتیک فرا همی زیستی و جلالیت دوزها متعدد قرص ایمی پرامین 25 میلی گرم ژنریک ساخت ایران و مقایسه آن با قرص مشابه خارجی
اثر گیاه ‏‎Malva sylvestris‎‏ بر روی تکامل جنین در موش های ‏‎Rat‎‏
بررسی میزان حساسیت میکرو ارگانسیم ها به آنتی بیوتیک های موجود در ایران ( منطقه بررسی کرج )
مقایسه اثر قارچی حنا با داروهای شیمیایی ضد قارچی موجود در ایران
بررسی اثر پائین آوردن فشار خون با سیر
بررسی اپیدمیولوژی و ایتولوژی آبسه های مغزی ناشی از باکتریهای بی هوازی و هوازی و آنتی بیوگرام آنها در بیمارستانهای لقمان حکیم و شهدای تجریش ا
Any restrictions on development in Vista
How do you stop IIS SMTP Server from sending bounce emails?
mod_rewrite equivalent for IIS 7.0 [closed]
How to configure IIS7 to allow zip file uploads using classic asp?
IIS configurable http-headers for caching
Limit dev environment to e-mail only certain domains for testing (XP smtp IIS)
How do I use LogParser to find out the LENGTH of a field in an IIS Log?
Does an IIS worker process clear session variables when it recycles?
IIS ASP Caching
Using Powershell to access IIS logs?

اثر سالویا Officinalis در کاهش قند خون
یکی از شایعترین و خطرناکترین بیماریها، بیماریهای قلبی عروقی می‌باشد که امروز هیبرگلیسیمی و افزایش قندخون از ریسک فاکتورهای پايه ی اینگونه بیماریها شناخته شده هست .


سنتز لوودوپا از طریق تخمیر میکروبی
یکی از معروفترین جنسهای خانواده، نعناع جنس مریم گلی هست که گونه salvia Officinalis در ساخت فراورده‌های دارویی هستفاده بیشتری دارد.


بررسی اثر حفاظتی نالوکسان ، آتروپین، کتوتیفین، تریازولام ، مرفین ، دیلتیازم و دیفن هیدرامین در مسمومیت حاد باتی-2 تو کسین در موش سوری
کارهای قبلی که بر روی Rat انجام شده موید این نکته هست که این گیاه دارای خاصیت کاهش‌دهنده قندخون و اثر بر اونزیم هگزوکیناز می‌باشد لذا با توجه به دلایل عنوان شده اقدام به مطالعه اثرات این گیاه به صورت بالینی نموده بدین منظور حدود 60 نفر زن و مرد که مبتلا به قند خون بالا بودند انتخاب نموده و به یک گروه دارد و به گروه دیگر پلاسبو داده شده و به مدت 6 ماه به تعداد 8 بار از اونها آزمایشات قندخون ناشتا، هموگلوبین اداسنی و انسولین ؟؟؟ بعمل آمد که نتایج بررسی در نقل نهایی ارائه خواهد شد.


بررسی اثر بی دردی باکلوفن و ضد افسردگیهای سه حلقه ای در درد مزمن به روش فرمالین تست


بررسی رابطه میان غلظت خونی سرب و حافظه کوتاه مدت
نمایه ها:


70 out of 100 based on 70 user ratings 1120 reviews

بهینه سازی جذب آیونتوفورتیک دیکلوفناک سدیم از پوست مار با استفاده از جذب افزارهای شیمیایی
بررسی فیتوشیمیایی گیاه آبزی ‏‎Potamogeton Pectinatus‎‏
تهیه ژلاتین از منابع حیوانی و بررسی ویژگیهای کمی و کیفی آن
بررسی میکرو امولسیونهای فسفولیپیدی به عنوان یک سیستم آهسته رهش نوین
جستجوی ترکیبات ضد میکروب حاصل از میکروارگانیسم های موجود در خاک
بررسی اثر ضد تشنجی پروژسترون و متابولیت آن الوپرگنانولون در مدل تشنجی کیندلینگ الکتریکی امیگدالا در موش صحرایی نر و مداخله احتمالی سیستم گا
بررسی اثرات استروژن و مکانیسم های احتمالی آن بر تشنج های ایجاد شده به روش کیندلینگ الکتریکی آمیگدال در موش های صحرایی نر
بررسی خطر اندوراسیون تست توبرکولین 6 سال بعد از دومین واکسیناسیون ب. ث. ژ در ارزیابی مصونیت و یا ابتلابه بیماری سل در دانش آموزان منتخب شهر ته
مقایسه اثرات بیدردی و عوارض کتورولاک با پنتازوسین در دردهای بعد از سزارین
بررسی تاثیر تزریق داخل آمیگدالی داروی دیلتیازم بر روی حافظه فضایی در موش صحرایی
ADSI will not connect to IIS from XP Workstation
Install tool to create virtual directory on IIS
What non-web-based tools exist to view IIS logs?
Restart IIS if new dll dropped in bin?
How to gain SSL load balancing?
Nifty live web tracking [closed]
IIS Connection Pool interrogation/leak tracking
Accepting client certificates from any CA
Safe to Run LogParser Against Live Production IIS Log?
Downloading Docx from IE - Setting MIME Types in IIS
*