بررسی سرولوژیکی آلودگی به ‏‎Neospora Caninum‎‏ با روش پادتن های درخشان غیرمستقیم ‏‎IFA‎‏ و نقش احتمالی آن در سقط جنین گاوهای شیری گاوداریهای اطر

روشهای تشخیص پشم دباغی از پشم چکیده شده و پشم کهنه نو
بیهوشی عمومی بوسیله پرتوکسیدازت در روی حیوانات کوچک
چگونگی بقای سالمونلا آبورتوس‌اویس (عامل سقط جنین میشها) در خاک
بررسی پروتئینهای سرم خون گاومیشهای ایران
پرورش حیوانات آزمایشگاهی (خرگوش - خوکچه هندی)
انواع گوش‌دردهای سگ و روش درمان آنها
بررسی کیفیت لاشه در گوسفندان نژاد شال، بلوچی، کردی، مغانی
بررسی انگلهای کرمی آهو در ایران
انواع ریلهای هوایی در کشتارگاهها
مسمومیتهای دارویی در سگ
تغییرات حاصله در پروتئین، قند و کلسیم خون موش در نتیجه آلودگی به تریپانوزومااوانسی
اپی‌زئوتیولوژی بیماری نیوکاسل در مرغداریهای اطراف تهران
زیان‌های اقتصادی حاصل از ماده گاوهای آبستن در کشتارگاه
Why aren't F# records allowed to have AllowNullLiteralAttribute?
How would you convert this mutable tree into an immutable one?
F# signature file error
Modeling multiple levels of inheritance using discriminated unions
Task Parallel Library vs Async Workflows
Optimal representation of expressions in F#
Foundations of F# example code does not compile, why?
F# List.first deprecated, what is the new method
F# Unit of Measure, Casting without losing the measure type
Coding Practice for F#
*