گفتمان موروثی (پاتریمونیال) و بررسی آثار آن بر اصلاحات سیاسی بعد از دوم خرداد 1376

توسعه یک مدل قابلیت اطمینان در صنایع استراتژیک
ارائه یک مدل کلی مناسب کنترل پروژه عملیات حفاری چاههای توسعه‌ای نفت
بهره‌وری در طراحی سیستم تعمیر و نگهداری
بهره‌وری در طراحی سیستم تعمیر و نگهداری کارخانجات تجهیزات مدارس ایران
کنترل کیفیت آماری چند متغیره در محیط فازی
بررسی عوامل موثر در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی شرکت مخابرات استان همدان
ارائه مدلی جهت مقایسه هزینه سیستمهای اطلاعاتی دستی و مکانیزه در یک واحد صنعتی
کاربرد برنامه‌ریزی هندسی در برنامه‌ریزی تولید و بازاریابی با محدودیت‌های خطی
ارزیابی اقتصادی طرح البرز
محاسبه کارایی و مقایسه افت تحصیلی نظام آموزش متوسط نظری قدیم با حدید از طریق برآورد افت تحصیلی در استان مازندران
ارزیابی اقتصادی طرحهای سرمایه‌گذاری تبصره 3 در طول برنامه اول توسعه در استان آذربایجان‌شرقی
بهینه کردن ساختار و الگوی سازمانی شرکت خدمات مهندسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (پروژه موج)
ارزیابی خصوصی‌سازی یکی از صنایع در ارتقاء بهره‌وری با توجه به فرهنگ ملی از دیدگاه تطبیقی
Eclipse CDT Invalid Project Path
Commit all shortcut for Subclipse
Getting “No Repository Found” error in Eclipse (Ganymede) while trying to install google plugins (GWT)
Attempt to install Google Eclipse plugin gives error
nothing happens after building an OpenCV project
Adding work to a Job's progress monitor in Eclipse
Editor does not contain a main type
Member variable prefix wrongly added to method name
Eclipse - Save Folding on Quit
How to add undo / redo buttons to toolbar in Eclipse?
*