تحقیق و بررسی نظام انگیزشی موجود در نیروهای مسلح


تحقیق و بررسی نظام انگیزشی موجود در نیروهای مسلح
پایان‌نامه فوق، حاصل پژوهشی هست با عنوان تحقیق و بررسی نظام انگیزشی موجود در نیروهای مسلح که تلاش دارد با پژوهش میدانی در ساوقت یاد شده و بررسی طیف گسترده‌ای از شرایط موثر بر انگیزش به سهم هر یک از شرایط فوق دست یابد و به مدد یافته‌ها از طریق پژوهش علمی، پیشنهاد و راه‌حل های لازم را ارائه دهد.


کاربرد سیستم خبره در پیاده سازی سیستم تضمین کیفیت
موضوع محوری این پژوهش ، انگیزه و شرایط انگیزاننده هست که بدلیل اهمیت و جایگاه اون در روانشناسی و مدیریت ، نظریه‌پردازی و پژوهش دامنه‌داری در باره اون به انجام رسیده هست .


بررسی ارزش غذائی قارچ خوراکی و ارزیابی اقتصادی شرکت قارچ مازندران
گام‌های اصلی این پژوهش برای رسیدن به هدف نهایی عبارتند از: 1 - شناسایی بیشترین شرایط موثر بر انگیزه از طریق مطالعه ادبیات تحقیق.


تعیین سیاست بهینه تخصیص منابع در شرایط بحران
2 - دستیابی به مدل مناسبی برای تبیین نظری شرایط موثر بر انگیزه.


شناخت، بررسی و تحلیل نیازهای مشتریان شرکت آرملات، سازنده کف پوش سخت صنعتی با استفاده از روش توسعه مشخصه های کیفیت ‏‎QFD‎‏
3 - انتخاب و تهیه ابزارهای مناسب برای جمع‌آوری اطلاعات در باره شرایط انگیزشی.


مدلی برای اندازه گیری رضایت مشتریان و اعمال آن در ممیزهای موسسه استاندارد
4 - اجرای تحقیق میدانی در نیروهای نظامی با انتخاب نمونه مسئولین و کارکنان اون ساوقت و جمع‌آوری اطلاعات از اونان.


تاثیر پیاده سازی سیستم توسعه مسیر شغلی بر کارائی کارشناسان در شرکت سایپا
5 - بررسی میزان اثرگذاری شرایط موثر بر انگیزه به کمک محاسبات و تحلیل‌های آماری.


بهبود کیفیت قطعات خودروهای داخلی با استفاده از تکنیک طراحی آزمایشها مطالعه موردی بهبود کیفیت قطعات خودروی مزدا در گروه بهمن
6 - تحلیل و بررسی نتایج بدست آمده و ارائه راه‌حل‌های مطلوب .


طراحی یک سیستم چرخه برنامه ریزی و کنترل تولید در شرکت خودروسازی (شرکت زامیاد)76 out of 100 based on 86 user ratings 736 reviews