رفتار بتنهای معمولی و مقاومت بالای مسلح به‌الیاف فولادی تحت بار ضربه‌ای


رفتار بتنهای معمولی و مقاومت بالای مسلح به‌الیاف فولادی تحت بار ضربه‌ای
سازه یعنی سیستمی که نیروها و تغییر فرمها را تحمل می‌کند .


روش پاره سازه ها برای تحلیل قابهای بزرگ مقیاس با استفاده از روش نیروها
بنابراین تعریف ، کار عضو یک سازه باید هم سخت و هم سفت باشد.


تهیه مشخصات فنی هسته های بتن آسفالتی در سدهای خاکی و سنگریزه ای
سخت برای حمل نیرو و سفت برای اونکه توانایی پذیرش تغییر شکلها را داشته باشد .


آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری
به همین علت بتن را که صرفا ماده‌ای ((ترد)) شناخته شده هست به الیاف مسلح می‌نمايند تارفتاری ((نرم)9 تراز خود نشان دهد.


بررسی مقاومت خمشی تیرهای بتنی مسلح تحت اثر خوردگی کلروری تسریع شده
دراین پروژه با ساخت و هستفاده از دستگاه آزمایش ضربه‌ای پیشنهادی 544 ACI برروی بتنهای الیافی معمولی و مقاومت بالا آزمایشهایی صورت گرفت .


تحلیل رفتار محیط های خاکی غیراشباع در تغییر شکل های بزرگ
هدف از این آزمایشها بررسی رفتار بتنهای مزبور تحت بارهای ضربه‌ای، مقایسه این دو گونه رفتار، دستیابی به معادلات بیانگر این رفتار و پی بردن به مکانیزم شکست بوده‌است .


استخراج اتوماتیک راهها از تصاویر هوایی بزرگ تا متوسط مقیاس و تصاویر فضایی باتوان تفکیک بالا
نتایج آزمایشها حاکی از اون هست که الیاف نه تنها مقاومت ضربه‌ای بین معمولی (که دیگر محققان اونرا نقل کرده‌اند) بلکه به نحوی بسیار چشمگیرتر، توانایی جذب انرژی بتن مقاومت بالا را هم افزایش می‌دهد.


بررسی تجربی استفاده توام از بادبند فلزی و قاب بتنی شکل پذیر (تیرضعیف) بعنوان عنصر مقاوم لرزه ای
برپايه نتایج بدست آمده معادلاتی که رابطه متغیرهایی چون مقاومت فشاری، % الیاف و تعداد ضربات وارده را نشان می‌دهند، هستخراج و ارائه گردیده‌اند.


بررسی سازه های بتنی پیش ساخته و روند توسعه آن در ایران
در آخر نیز برای تبیین نحوه انهدام بتن تحت ضربه، یک همسانی بین ساختمان اون با یک خرپای فضایی پیشنهاد و تشریح گردیده‌است .
70 out of 100 based on 80 user ratings 880 reviews