آرام‌سازی ترافیک در محلات مسکونی


آرام‌سازی ترافیک در محلات مسکونی
ایده آرام‌سازی ترافیک اولین بار توسط متخصصین پاره‌ای از کشورهای اروپایی، به ویژه هلند و آلمان، در اوایل دهه هفتاد میلادی مطرح گردید.


تعیین شاخص های مکان یابی جهت ایجاد سد زیرزمینی و شبیه سازی مدل ریاضی جریان در سد زیرزمینی
آرام‌سازی ترافیک مبنای مدیریت و کنترل ترافیک ، به خصوص در سطح محلات شهری برای کاهش اثرات سوء ترافیک موتوری بر روی محیط زیست شکل گرفته و منظور اصلی در برنامه‌های دولتهایی که از این ایده هستفاه کرده‌اند، کاهش سرعت نقلیه، کاهش یا حذف ترافیک ترافیک عبوری در محلات و هستفاده بیشتر از وسایل نقلیه غیر موتوری نظیر پیاده‌روی و دوچرخه هست .


آنالیز کمانش ورقهای مستطیلی با ضخامت پله ای ناشی از فرسایش در کشتی
لازم به ذکر هست ایده آرام‌سازی ترافیک تا کنون در ایران مورد بررسی برنامه نگرفته هست و این اولین بار هست که روی این ایده در این کشور پروژه‌ای تحقیقاتی انجام می‌شود.


تحلیل ارتعاشات در پلهای معلق در اثر عابر پیاده
در این پروژه تحقیقاتی ایده‌ها و روش‌هایی که در این زمینه در کشورهای مختلف بکارگیری شده‌اند مورد بررسی برنامه گرفته و روشهایی برای ارزیابی چنین پروژه‌هایی پیشنهاد شده هست .


تعیین ظرفیت خمشی نهایی تیرهای تقویت شده با ورقهای فولادی و ‏‎GFRP‎‏با استفاده از چسب اپوکسی
در نهایت با هستفاده از روش تعیین ظرفیت تقاطع‌های بدون چراغ راهنمایی در کتاب ظرفیت جاده‌ها (HCM) یکی از طرحهای آرام‌سازی ترافیک تحت عنوان "نقاط گلوگاهی" مورد ارزیابی برنامه گرفته هست .


تحلیل خصوصیات هیدرولیکی گرداب در شیب شکن قائم با جریان زیربحرانی در بالا دست و شیب معکوس در پایاب


روشهای بهبود جریان ترافیک در میدانهای با تاخیر زیاد . مطالعه موردی : بررسی جریان ترافیک میدان امام حسین (ع)
نمایه ها:


70 out of 100 based on 60 user ratings 1360 reviews

مطالعه رفتاری برخورد ساختمانهای مجاور با پایه انعطاف پذیر در هنگام زلزله
تثبیت خاکهای ریزدانه بوسیله افزودن میکروسیلیکا به همراه آهک یا سیمان
طرح اسکله در زمینهای بسیار سست
بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح حاوی الیاف فولادی
بررسی رفتار اجزا بادبند ضربدری با استفاده از روش عناصر محدود
مقاوم سازی ساختمانهای موجود آجری و مختلط در برابر زلزله
مهندسی ارزش در طرحهای عمرانی و زیربنایی و تاثیرات آن بر روی هزینه های ساخت و بهره برداری و مدت ساخت
بررسی و مقایسه روشهای ارزیابی رویه راه و امکان استفاده از این روشها در ارزیابی راههای کشور باتوجه به امکانات موجود
A Django ORM query using a mix of filter() and Q objects
In Django, how do you construct a formset manually in a template?
How do you setup a Django project with different sites using the same data?
django configuration, mod_rewrite, mod_alias
Django Template: Nested Dictionary “for” tag inside of List “for” tag
Django and Serving Static Files
How to format dateTime in django template?
django users and groups - show group membership in admin?
Django, setting selected=“selected” on a radio input
Add field to model, as annotate do
*