مطالعه، تحلیل و آسیب شناسی آثار نوری و نورپردازی باغ موزه دفاع مقدس


مطالعه، تحلیل و آسیب شناسی آثار نوری و نورپردازی باغ موزه دفاع مقدس
در این پژوهش، باغ موزه دفاع مقدس شهرستان تهران که یکی از موزه های ساخته شده در سال های اخیر می باشد، مورد دستمایه برنامه گرفته هست.


ننقش و اهمیت چشم در کار بازیگر ( با تاکید بر نقش روانشناختی چشم در ایجاد ارتباط) - پروژه عملی : بازیگری در نمایش " روایت نسل سوخته "
یکی از جنبه های زیبایی شناسی این بنا هستفاده از هنر نوری و نورپردازی هست.


موزه گذر زمان با رویکرد هویت ایرانی
هدف اصلی این پژوهش بررسی و آسیب شناسی هنر نوری در باغ موزه دفاع مقدس می باشد و با روش توصیفی تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی انجام شده هست.


کاربرد میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM) در فن شناسی و آسیب شناسی آثارفلزی تاریخی – فرهنگی
در این راستا با ذکر معایب و محاسن بدست آمده و تطابق داشتن اون با موضوع باغ موزه که جنگ و فرهنگ مقاومت می باشد را ملاک سنجش برنامه داده تا بتوان با تحلیل هنر نوری این فضای مورد نظر در چهارچوب فرهنگ دفاع مقدس به جمع‌بندی نهایی رسید.


باغ موزه عباس آباد بهشهر با رویکرد منظر فرهنگی
نتایج تحقیق نشان می دهد که هنر نوری و نورپردازی به خوبی توانسته جای خود را در این آثار به عنوان جنبه زیبایی شناسانه باز کند و تاثیر بسزایی در اون فضا به وجود آورد.


مرکز خلاقیت های هنری با رویکرد انرژی معماری
آثار مورد تحلیل در تطابق با اصول و موضوع باغ موزه دفاع مقدس و مورد هستقبال بازدیدنمايندگان بوده اند.


مرکز همایش سازمان های مردم نهاد با تأکید بر هویت ایرانی
کلیدواژه ها: نورپردازی، باغ موزه دفاع مقدس تهران، هنر معاصر ایران، هنر نوری، هنر جدید.


طراحی مرکز پیش‌دبستانی در شیراز با رویکرد ارتقای سواد محیطی کودکان


طراحی ایستگاه راه آهن شهر کرج با رویکرد مناسب سازی برای استفاده عموم کاربران


50 out of 100 based on 25 user ratings 100 reviews