برگ تقویم تو را حضرت تاسوعا کرد


53 out of 100 based on 28 user ratings 853 reviews

حاج مهدی مختاری- تموم زندگیم ماه حسینیه دلم (شور و روضه پایانی)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب عاشورا- شب آخر شده حالم عجیبه (روضه شب عاشورا)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب عاشورا- منو میشناسن به عنوان تو فدای (شور) - سلطانی- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب عاشورا- خاطرخواه تم باورم نمیشه الان روبه رو (شور جدید)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب عاشورا- سرت بر روی نیزه تنت به گودال (شور جدید)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب عاشورا- هلهله هلهله ولوله ولوله (شور گودال) - سبک از ضیاتبار- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب عاشورا- او می دوید و من می دویدم (روضه پایانی)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب شهادت امام صادق(ع)- در بین راه می رفت لعن امیه میکرد (روضه)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب شهادت امام صادق(ع)- پیرمردی که حضرت جبریل زائر هر شب (روضه)- (صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب شهادت امام صادق(ع)- ذکرلب این آقا وای وای مادر (زمینه جدید)-(صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب شهادت امام صادق(ع)- دل سرگردونم با عشق تو (شور جدید) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب شهادت امام صادق(ع)- پیرهن سیاه دل با سوز و آه داره (شور جدید) -(صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب شهادت امام صادق(ع)- بسم الله زیارتنامه رو واکن دوباره تو قلبت (شور)-(صوتی)
حاج مهدی مختاری- شب شهادت امام صادق(ع)- خدا رو شکر از اینکه من فدایی ولایتم (سرود پایانی)-(صوتی)
*